Září u Koťátek

tisknout

14. 10. 2022

Uteklo to jako voda a září je za námi. Bylo toho hodně, co děti musely zvládnout. Mnohé se ocitly poprvé v kolektivu a učily se dodržovat nová pravidla, která s sebou kolektivní soužití nese. Děti se seznamovaly s prostředím mateřské školy, se zaměstnanci a se svými novými kamarády. Objevovaly nové hračky a možnosti jejich využití při hře, dováděly na školní zahradě a učily se chodit ve dvojicích na krátkých vycházkách. Učily se nové říkanky s pohybem, písničky, hrály pohybové hry, kreslily, malovaly...

Témata měsíce: Já a moji kamarádi v MŠ - bezpečnost, Roční doby, Na zahrádce u babičky - ovoce.

Fotografie jsou ve fotogalerii.

Provoz Prostřední Lánov

  • 6.30-16.30