Matematická soutěž Pangea 2021

tisknout

1. 6. 2021

Žáci naší školy se na konci března zapojili do matematické soutěže s názvem Pangea, které se účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice.  Soutěž Pangea vznikla za účelem podpořit motivaci žáků a přispět tak k rozvoji vztahu k matematice a schopnosti aplikovat dovednosti v různých životních situacích. Úlohy byly mimo jiné ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Žáci zaznamenávali odpovědi online v distanční výuce.

Soňa Matyášová

Ke stažení

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy