Cena ředitelky školy

tisknout

28. 6. 2024

Cena ředitelky školy

Jak povzbudit a motivovat žáky? Jakým způsobem jim říci, že být dobrý, úspěšný, aktivní, pilný a pracovitý je normální? Ukázat a dokázat, že jsem v něčem výjimečný…?

V září jsem vyhlásila pravidla pro celoroční soutěž o Cenu ředitelky školy. Průběžně přibývaly nominace na jednotlivce ze strany pedagogů, žáků, ale i třídních kolektivů. Vyhodnocení nebylo vůbec jednoduché.

Na Zahradní slavnosti z mých rukou převzali Cenu ředitelky školy v podobě poukázky a pozvánky na slavnostní večeři:

 1. Schliegsbirová Rozálie

- za výborný prospěch a aktivní účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Zemanová Zuzana

- za výborný prospěch a aktivní účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Matyášová Ema

- za výborný prospěch a aktivní účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Kratochvílová Lucie

- výborný prospěch, reprezentaci školy a aktivní účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Slivková Mariana

- za výborný prospěch a aktivní účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Seifertová Laura

- za výborný prospěch a aktivní účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Žecová Barbora

- za výborný prospěch a aktivní účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Schliegsbirová Nicol

- za výborný prospěch a aktivní účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Daňhel Jan

- výborný prospěch a skvělou reprezentaci školy

 1. Máslová Tereza

- za výborný prospěch a aktivní účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Janata Tomáš

- výborný prospěch, reprezentaci školy a aktivní přístup ke školní práci

 1. Juryk Kateryna

- výborný prospěch, aktivní přístup ke školní práci a účast při kulturních akcích pořádaných školou

 1. Kavánová Izabela

- skvělou sportovní reprezentaci školy a aktivní přístup ke školní práci

 1. Břicháček Jakub

- skvělou sportovní reprezentaci školy a aktivní přístup ke školní práci

 1. Waishauptová Veronika – skokan

- velkou změnu v přístupu ke školní práci

 1. Valešová Nikola – skokan

- výrazné zlepšení v prospěchu, svědomitost a píli

 1. Pikorová Veronika – skokan

- velkou změnu v přístupu ke školní práci, spolužákům a pedagogům

 1. Lacušková Viktorie – skokan

- velké pokroky ve školní práci, cílevědomost a píli

 

Všem výhercům patří velká gratulace, pochvala a poděkování za jejich snahu. Věřím, že v příštím školním roce obdrží Cenu ředitelky školy ještě více žáků.

Koniková Radka

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:40 přestávka

 • 8:40-9:25 2. hodina

 • 9:25-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

ISIC Školák

 • Žákovský průkaz ISIC Školák

Partner školy