Cirkus Happy Kids - 6. den

tisknout

14. 5. 2023

13. 5. 2023 - den šestý a poslední. S očekáváním derniéry přicházeli žáci v 9.00 hodin do školy. Dnešní vystoupení zahajovala skupina B. Všichni věděli, kam mají jít, co se bude dít. 

V deset hodin se cirkusový stan otevřel a první vystoupení začalo. Někteří diváci dokonce přišli již podruhé, což je opravdu úžasné. V jednu hodinu dorazili na přípravu žáci skupiny A. S doplněním počtu (byly děti, které nedorazily) pomohli kamarádi z první skupiny. Za to jim patří velká pochvala.

Vystoupení začalo ve dvě hodiny. Chvilkami stála před stanem i fronta na lístky a stan se rychle zaplnil diváky. Obě skupiny předvedly maximální a skvělé výkony. Závěrem jsme se rozloučili se všemi trenéry z cirkusu Happy Kids. Pedagogové předali malá překvapení a krásný dort ve tvaru cirkusového stanuy. Tím se poslední vystoupení ukončilo. Během hodiny stan zmizel a cirkus Happy Kids odjel.

Projektový týden uzavřel celoškolní téma. Žáci dokázali, že jsou schopni spolupráce, vzájemné pomoci a tolerance. Za to vše jim patří ohromné poděkování. Děkuji také všem, kteří se na celém týdnu podíleli - pedagogům, asistentům, panu školníkovi, tolerantním uklízečkám i kuchařkám. Velký dík patří paní Markétě Hospodkové, která mi pomohla připravovat a zveřejňovat každodenní informace z dění v cirkusu. Děkuji také všem rodičům, nejen za to, že přišli podpořit naše žáky, ale i za pomoc při stavbě a bourání stanu.

Koniková Radka

Video:

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy