Člověk - tvor neznámý

18. 4. 2018, 21:09

   Dne 17. dubna jsme se s našimi žáky i žákyněmi osmé třídy zúčastnili velmi zajímavé aktivity na Střední zdravotnické škole v Trutnově.   

   V rámci projektu Člověk - tvor neznámý jsme měli možnost seznámit se vlastně sami se sebou - se svým tělem. Studentky výše zmíněné školy pro nás připravily opravdu pozoruhodné dopoledne plné rozmanitých aktivit. První hodinu nám studentky přednášely o lidském srdci, dýchání, činnosti kůže, hovořili jsme také o kouření i jeho škodlivých účincích na naše zdraví. Na druhou a třetí vyučovací hodinu jsme se rozdělili do dvou skupin po deseti žácích, abychom měli možnost vyzkoušet si nácvik základních prvků předlékařské první pomoci ve skupinkách. Závěrečná čtvrtá hodina byla zaměřena na ukázku a demonstraci přístrojů monitorujících základní životní funkce.

    Celé dopoledne se všem líbilo a těšíme se na další projektové aktivity v praxi.

Nina Javorová

Co se nejvíce líbilo našim žákům?

Anička Čermáková: Nejvíce se mi líbila praxe - mohli jsme si vyzkoušet první pomoc, což je zkušenost, která nám v budoucnu může hodně pomoci. Měření tlaku a tepu bylo stejně tak zajímavé, neboť se zjištěné údaje jen tak někde nedovíme.

Eliška Čivrná: Nejvíce mě zaujalo, jak jsme si mohli zkoušet resuscitaci. Škola je to moc hezká a moderní.

Pelsin Filiz: Nejvíce se mi líbilo, jak jsme si obvazovali ruku, nohu a první pomoc, měření tlaku a tepu.

 

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.