Čtenářská výzva

12. 9. 2019, 16:26

Pro tento školní rok jsem pro své malé i velké čtenáře připravila jedinečnou soutěž na podporu čtenářské gramotnosti, ve které žáci nesoutěží mezi sebou, ale každý je vyzyvatelem sám sebe. Do výzvy se mohou zapojit i rodiče a děti, které do naší školy nechodí. Dotazník k vyplnění je k dispozici v knihovně školy.

Knihovna a čítárna v ZŠ Lánov vyhlašuje pro školní rok 2019/2020 čtenářskou soutěž ČTENÁŘSKÁ VÝZVA pro malé i velké čtenáře.

Soutěž je určena všem, kteří touží objevovat krásné knihy, a tak čelit své vlastní výzvě.

V průběhu školního roku přečtěte celkem 5 knih podle předem daných témat. To znamená 1 kniha – 1 téma. Knihu lze použít pouze jednou.

Do předem připraveného dotazníku, zapište vámi přečtené knihy. Odevzdejte v knihovně školy paní knihovnici nejpozději do 29. 5. 2020.

Témata čtenářské výzvy jsou:

 • Kniha, ve které hraje důležitou roli zvíře
 • Kniha, která má více než 100 stran
 • Audiokniha
 • Encyklopedie na téma Příroda
 • Komiks

 

 

 

 

Nina Javorová

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina