Divoká školní zahrada

7. 2. 2020, 07:54

„DIVOKÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA“

ORNITA je občanské sdružení sídlící v Praze, které působí v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a které připravuje programy pro vzdělávací zařízení s důrazem na ornitologii.

Dne 5.2.2020 se všichni žáci naší školy zúčastnili jejich letošního přednáškového cyklu „Divoká školní zahrada“. Program představoval pestré a dramatické události živé přírody, které mohou probíhat pod okny školní třídy a seznámil žáky s návody, jak lze vytvářet ptačí zahradu a pečovat o ni. Součástí přednášky byl výklad lektorky doprovázený ukázkami živých ochočených jedinců a doplněný komentářem zkušeného chovatele.
Právě kontakt s těmito ochočenými živočichy a získané informace týkající se zajímavostí z jejich života si žáci užili asi ze všeho nejvíce…(viz fotogalerie)
Je to jedna z cest, jak vzbudit a prohloubit vztah dětí k přírodě a podílet se na její záchraně.

                                                

Stanislava Kalenská

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina