Důležité upozornění pro rodiče žáků / strávníků

tisknout

12. 1. 2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

   zjistili jsme, že někteří žáci mají přihlášené, ale neodebrané obědy – na obědy nechodí! Týká se to především žáků druhého stupně.

   Docházku Vašeho dítěte na obědy můžete kontrolovat z domova přes číslo na čipu. Prázdné okénko na jednotlivé dny znamená, že jsou obědy odhlášeny. Pokud je v uplynulých dnech v okénku číslo 1 nebo 2, oběd je přihlášený a neodebraný. Písmeno V znamená, že byl oběd řádně odebrán.

Obědy se každému strávníkovi nahrávají na následující měsíc automaticky! Případné změny (dlouhodobá odhláška, změna čísla účtu, …) je nutné osobně nahlásit a změnu na přihlášce podepsat v kanceláří školní jídelny.

   Přihlášené a neodebrané obědy budou dány k úhradě.

   Odhlášky obědů lze provézt několika způsoby: na objednávacím panelu ve školní jídelně, přes číslo na čipu z domova, pomocí odhlašovacího formuláře na webových stránkách školy a školní jídelny a také telefonicky (tel. č. 499 432 202).

    Přes číslo na čipu je možné kontrolovat i výši kreditu. Obědy se platí měsíc předem, ale banka se nahrává do kreditů měsíc zpětně. Je tedy nutné si Vaši poslední platbu na obědy k částce připočítat.

Na Vaše dotazy ráda odpovím (tel. 499 432 201, 731 218 591).

Monika Klimešová

vedoucí školní jídelny

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy