Informace pro rodiče prvňáků

15. 6. 2018, 06:55

Informace pro rodiče prvňáků

Paní učitelky Tichá a Šutová jsou do konce školního roku v pracovní neschopnosti, protože se ve škole vyskytla „pátá dětská nemoc“, která je v těhotenství nebezpečná. První třídy převzala paní učitelka Lucie Plecháčová a spolu s paní asistentkou zabezpečují plnohodnotnou výuku v prvních třídách.

Ujišťujeme všechny rodiče, že obě první třídy postupují podle ročního plánu a našeho školního vzdělávacího programu. Do konce školního roku bude probrané veškeré učivo, které je závazné pro první  třídu. 

Reagujeme také na dotaz ohledně nedokončených písanek - písanky jsou rozloženy do dvou let, takže v nich děti budou pokračovat i ve druhé třídě.

Dle slov paní učitelky Plecháčové jsou děti moc šikovné, samostatné a naučené základním dovednostem, které budou potřebné  pro další roky.

Přejeme krásné léto.

Anna Křelinová

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina