Jan Palach

18. 11. 2018, 17:57

Dne 15. 11. jsme s žáky osmé a deváté třídy navštívili Kulturní dům Střelnice ve Vrchlabí, kde si pro nás připravili ojedinělý program trvající celé dopoledne. Program se skládal ze dvou částí, kterými nás prováděl pan ředitel Střelnice Vladimír Jindra. V první části jsme si připomněli hrůzy komunistické totality u nás v Československu zejména na konci 40. let i v 50. letech - vraždu Milady Horákové, Heliodora Píky i Josefa Toufara, ale i pozdější sebeupálení Jana Palacha a Jana Zajíce. V druhé části jsme zhlédli film Jan Palach, vyprávějící o osudu studenta, který se rozhodl k tak výraznému demonstrativnímu činu.

Tímto celým dopolednem nás provázel smutek nad osudy lidí trpících za totalitního režimu, ale zároveň radost z toho, že my sami můžeme žít v demokratické době. Také jsme si připomenuli výročí 17. listopadu.

Z ohlasů žáků mohu usoudit, že byli s programem spokojeni. Někteří odcházeli velmi zamyšleni.

Nina Javorová

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina