Lánov v ohrožení

12. 9. 2019, 16:20

   Při procházení Lánovem jsem si všimla, že se v této oblasti rozmohla zákeřná a pravděpodobně rychle se rozšiřující nemoc…Nezdravilka! Tato nemoc zasahovala většinou žáky, kteří opustili základní školu. Často jsem se  uklidňovala a s úsměvem vzpomněla na výrok z filmu Vratné lahve, kde se ptá pedagog žáka, proč ho nezdraví a on odpoví: „Protože nás neučíte!“  Myslím ale, že humor to nezachrání. Nemoc je agresivní, v posledních dvou týdnech se rozmohla i mezi žáky druhého stupně naší Základní školy. Až na vzácné exempláře zasáhla všechny. Dokonce prorůstá i prvním stupněm!

  Prosím zákonné zástupce: zastavte se v uspěchané době a poučte své děti o nejzákladnějším pravidlu etiky…tedy zdravit známé dospělé osoby. Je opravdu smutné, když jsem prošla kolem 23 žáků na autobusovém nádraží v Lánově (kolem jednoho hloučku šesti žáků jsem neprošla přímo) a nikdo nepozdravil. Na škole učím dvanáct let a zná mě tedy jistě žák deváté, osmé, sedmé i čtvrté třídy, kteří zde čekali na autobus nebo doprovázeli kamarády. Většina se mi zpříma podívala do očí a…..nic.

   Zkusme společně tuto epidemii zastavit!

Ivana Malínská

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina