List za listem - baví mě číst

tisknout

25. 10. 2019, 08:57

   Třída 8. B se pod vedením paní učitelky Rudišové a paní učitelky Javorové zúčastnila 10. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: List za listem - baví mě číst, který vyhlašuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

    Cílem projektu je podpoření čtenářské gramotnosti, která je alfou i omegou školní úspěšnosti, zároveň navázání spolupráce se slovenskými školami. Naši pilní žáci i žákyně vytvořili krásné záložky do knížek s tématem svého oblíbeného příběhu či hrdiny pro své zatím neznámé kamarády na Slovensku. Přidělena nám byla Základní škola v Breznu, kam jsme  již včera odeslali balíček se záložkami, krátkými dopisy i drobnými upomínkovými dárečky.

     Nyní se již těšíme na balíček se záložkami ze Slovenska.

 

Nina Javorová

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina