Myslivost

24. 4. 2018, 08:58

   Tento rok jsme se rozhodli, že Den Země oslavíme se žáky netradičně. Kromě úklidu odpadků a sběru jsme využili nabídky environmentálního výukového programu „Myslivost, kulturní dědictví ČR“ a pozvali k nám do školy myslivce.
   Překvapením bylo, když nakonec dorazil z plánovaných asi čtyř myslivců jen jeden. Při představě, že má upoutat naše puberťáky rozdělené do 2 asi 60 členných skupin a každou partu tak zaujmout a podělit 2 hodinovým programem, jsem se orosila a v duchu ho upřímně litovala. Venku horko, v autě plno loveckých psů, on sám jako lektor a do toho naši puberťáci. Věřte, nevěřte, jeho burácivý myslivecký hlas je přehlušil. Postupně z auta vypouštěl lovecké psy, kteří se s radostí doslova řítili mezi žáky, takže jsem měla pocit, že se ukázková lovecká kynologie stala chvílemi i canisterapií. Naštěstí žádného žáka neulovili. Pejskové byli milí, mazliví a předvedli nám, co měli..
   Formou přednášky o historii myslivosti, praktických ukázek lovecké kynologie a lovecké hudby nám pan Josef Slabý přiblížil problematiku i tajemno českých mysliveckých tradic, na základě kterých byla česká myslivost prohlášena nehmotným kulturním dědictvím České republiky. Nezapomněl také poukázat na význam ochrany přírody, vlivu člověka na krajinu a prostředí, ve kterém žijeme a jehož jsme součástí. Vysvětlil nám, z jakého důvodu je česká myslivost a sokolnictví po staletí nepostradatelný prvek ochrany přírody v našem civilizovaném světě. Samozřejmě nechybělo ani malé okénko do „základů myslivecké terminologie“, jako např. světla, morda, běhy, slechy, pírko, větrník, škára, parohy, kaňkování aj.
   Žáci byli aktivně zapojováni do výukové besedy a rádi si prohlédli trofeje, liščí lebku se zlatou medailí a jiné. Také došlo na střelné zbraně a střelný prach, což upoutalo hlavně kluky.
Závěrem bych chtěla poděkovat panu Josefu Slabému za jeho pěkně připravený a poutavý program s environmentální tématikou a doufám, že si naši žáci uvědomili, že myslivost není jen o zabíjení, nepočítá ulovené zvěře, ale počítá zážitky. O zvěř především pečuje, přispívá k takovému stavu, ve kterém příroda a člověk si nebudou ubližovat, ale pomáhat pochopit velikost přírody a snažit se prožít svůj život ušlechtile.
   Nezapomeňme, že příroda je nadřazena člověku a vždy bude..

Jana Ryndová

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.