Návštěva Obecního úřadu

10. 3. 2020, 17:18

Návštěva Obecního úřadu v Lánově

    Dne 10. března jsme s žáky obou šestých tříd v rámci výuky výchovy k občanství navštívili Obecní úřad v Lánově, kde nás přivítala milá paní starostka Eliška Rojtová. Zhruba hodinu jsme si s ní povídali o její práci, o provozu celého úřadu i obce. Byli jsme velmi potěšeni, že si na nás udělala čas, přestože je její práce časově velmi náročná. Během povídání paní starostky i následné besedy se žáky vládla velmi příjemná atmosféra. Někteří žáci kladli mnoho všetečných otázek, což je velmi dobře, protože dávají najevo, že je jejich obec zajímá.

    Velmi děkujeme paní starostce za strávený čas s námi.

Nina Javorová, Soňa Matyášová

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina