Nová školní jídelna

7. 11. 2017, 15:00

Organizace školní jídelny v příštích dnech

V nové školní jídelně budou objednávky prováděny pomocí čipů, které je nutné si zakoupit. Rozpis prodeje najdete v přiloženém dokumentu. Hodnota čipu je 30 Kč. Dětem umožníme koupi v rámci třídy.

Výdej obědů 13. 11. – 16. 11. 2017
Z provozních důvodů (stěhování ŠJ) se vaří pouze jedno jídlo. Výdej 16. 11. bude omezen do 12:20.

Výdej obědů 20. – 24. 11. 2017 (NOVÁ JÍDELNA)
Zkušební provoz – vaří se jedno jídlo.

Děkujeme za pochopení.

 

Ke stažení

prodej čipů