Nový školní rok 2018/2019

17. 8. 2018, 09:56

Školní rok 2018/2019

   Odstartovali jsme nový školní rok 2018/2019, který nám přinese mnoho nového.

   Dne 3. září jsme před školou přivítali nové žáky (hlavně do šestých tříd) a dvě třídy prvňáčků. Stejně jako každý rok, tak i letos nejstarší žáci „deváťáci“ provedli školní branou 34 dětí. Paní učitelky Dana Jakubcová a Jana Reilová odvedly obě první třídy do budovy B, kde mají letos své zázemí ve třídách školní družiny. Budova B se nám rozšiřuje a vznikají zde tři oddělení školní družiny po 30 žácích. I přes toto navýšení zájem žáků o odpolední družinu kapacitu převyšuje. Díky finanční podpoře zřizovatele může i v tomto školním roce pokračovat kroužek Lánovák, který z velké části doplňuje chybějící místa ve školní družině.

   V přízemí budovy B vznikne od října nové plnohodnotné oddělení mateřské školy.

   Touto přestavbou, hrazenou ze zdrojů MF a zřizovatele, škola získá pro školní družinu a mateřskou školu nové vybavené prostory a venkovní zázemí (parkoviště), které tu chybělo. Ještě je potřeba obnovit staré nefunkční oplocení a budeme mít hotovo.

   Také ve škole nás čekají příjemné změny. Zažádali jsme o zvýšení kapacity školy na 285 žáků, neboť většina tříd je již paralelních. Pedagogický sbor se rozšířil o nové učitele, paní vychovatelku a asistentku pedagoga.

   Vylepšuje se také zázemí školy. Postupně obnovujeme vnitřní vybavení tříd (podlahové krytiny, nábytek, ICT technika…), dokončila se poslední úprava toalet jak v Mateřské škole v Prostředním Lánově, tak i v Základní škole. V září bude dokončeno víceúčelové hřiště, na které jsme opravdu dlouho čekali. Za budovou A se staví polytechnický areál se čtyřmi jazykovými učebnami. Poprvé v tomto školním roce budeme vyučovat kromě angličtiny, němčiny, ruštiny také francouzštinu. V případě potřeby se učebny mohou proměnit ve velkou aulu. Chci věřit, že nové dílny, cvičný byt a skleník, které jsou součástí areálu, vnesou žákům do života změnu. Chceme je zase nasměrovat zpět k přírodě, k tvoření, spolupráci, ohleduplnosti, ale také k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování.

   Jak se rozrůstá naše škola, přibývají žáci, ale i zaměstnanci a rodiče. Přeji nám všem do nového školního roku hodně zdraví, vstřícnosti a trpělivosti. Školní rok sice začíná, ale práce před námi je opravdu dost. Tak hodně štěstí!

 

 

Mgr. Radmila Koniková

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina