Ohlédnutí za čtvrtletím - Procházka po Trutnově

tisknout

10. 11. 2020, 21:54

Procházka po Trutnově


Ve čtvrtek, 8. října, jsme nastoupili před školou do autobusu a vyrazili směr Trutnov. Na dopoledne jsme měli naplánovanou procházku po trutnovských
památkách. První zastavení bylo domluvené v trutnovském archívu. Kvůli platným protiepidemickým opatřením jsme se dovnitř nedostali, ale vyprávění vedoucího
archívu jsme si ujít nenechali. Povídali jsme si venku. Dozvěděli jsme se, k čemu takový archív vlastně slouží, jaký je rozdíl mezi archivem, muzeem, galerií a knihovnou. Pan Reil nás informoval o tom, co všechno se dá v trutnovském archívu najít. Připravil si pro nás i ukázku nejkrásnější listiny. Jednalo se o listinu z roku 1533, kterou císař Ferdinand I. povyšuje Vrchlabí na město a uděluje mu znak. Další zajímavou ukázkou byl třídní výkaz Karla Čapka z 5. třídy, když navštěvoval Obecnou školu v Úpici. Kromě archiválií nám také ukázal stará pečetidla od 15. stol., předchůdce dnešních razítek. Pověděl nám o chystané publikaci o Lánovech a jako první jsme mohli vidět i pár stránek z této knížky. Vysvětlil nám, že archiv navštěvují badatelé a v místnosti, které se říká badatelna, mohou studovat vše, o co si předem požádali. V závěru nám také odpověděl na naše otázky a popřál nám, ať se nám naše procházka po Trutnově vydaří.
Z archivu jsme se vydali na náměstí. Nejprve jsme zastavili před budovou staré trutnovské radnice, kterou přes léto zdobí kovový drak. Bohužel ho stihli sundat těsně před naším příjezdem. Tak si ho snad prohlédneme příště. Na náměstí jsme si vyslechli pár informací o historii Trutnova, vyfotili se u sochy Josefa II. a někdo hodil i drobnou minci do Krakonošovy kašny. Pak jsme pokračovali přes náměstí zpátky k budově muzea (původně zde byl hrad, později zámek), kolem kostela |Nanebevzetí Svaté Marie až k trutnovskému městskému úřadu. Tomu se v Trutnově kvůli jeho bílé barvě přezdívá MOBYDICK. Prošli jsme kolem budovy městské galerie a přes skleněnou lávku (nejbezpečnější přecházení přes frekventovanou ulici) jsme zamířili ulicí Na Struze do městského parku. Zde jsme naplánovali další zastavení až při zpáteční cestě. Naším cílem byl vrch Šibeník, kde se odehrála památná bitva mezi pruskými a rakouskými armádami v r. 1866. I když Rakušáci celou válku prohráli,
tak právě v Trutnově získali své jediné vítězství. Bitva u Trutnova byla jedinou rakouskou vítěznou bitvou v této válce. Bitvu připomíná památník generála Gablenze, který chtěl být po své smrti nablízku svým padlým vojákům. Jeho ostatky jsou uloženy v malé rakvi v suterénu pomníku. Informace o průběhu bojů jsou zapsány na tabulích naučné stezky.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v trutnovském městském parku, prohlédli jsme si sochu dráčka, který původně byl na kašně na náměstí, a vyprávěli jsme si pověst o založení města Trutnova. Pak jsme se vrátili na náměstí, a protože bylo krásné slunečné počasí, tak jsme si dopřáli i sladkou odměnu na závěr. Dali jsme si zmrzlinu, posadili se na lavičky a užívali si chvilku klidu.
Ani jsme nepostřehli, že už nám nezbývá moc času do domluveného odjezdu. Když jsme to zjistili, tak jsme honem spěchali na autobusové nádraží a na štěstí na nás pan řidič čekal a těch pár minut zpoždění nám odpustil.
Druhý den jsme ve škole zhodnotili výlet jako vydařený, vybarvili jsme si trutnovský znak a ve skupinkách vypracovávali odpovědi do kvízu, který pro nás připravila paní učitelka Jakubcová.

Mgr. Jana Reilová

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina