Oznámení rodičům žáků budoucí sedmé třídy

20. 6. 2018, 09:58

Rozdělení do jazykových skupin

Žáci byli rozděleni do skupin francouzského jazyka a ruského jazyka dle jejich zájmu. Německý jazyk z provozních důvodů v příštím roce neotvíráme. Žákům, kteří budou mít vážný zájem o NJ, bude nabídnuta možnost mimoškolní aktivity (kroužek).

A. Křelinová

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina