Pár řádků ze Semiramis

tisknout

16. 12. 2021

Organizace SEMIRAMIS působí na ZŠ Lánov již osmým rokem.
  V posledních třech letech jezdíme za žáky šesté až deváté třídy s kolegou Adamem. Ve třídě se během třech vyučovacích hodin věnujeme vybranému tématu z pole primární prevence. Našim cílem je nejen napomáhat stmelování kolektivu a reagovat na aktuální potřeby žáků, ale také vytvářet bezpečný prostor, ve kterém se nikdo nemusí bát říci o pomoc. Zároveň se snažíme, aby se žáci zábavnou formou dozvěděli informace o rizikovém chování, otestovali svoje schopnosti, měli možnost vyslechnout názor druhého a reagovat na něj. Právě zážitek je pro nás důležitým nástrojem k přiblížení jednotlivých témat. Kromě spolupráce v náhodně vytvořených dvojicích nebo skupinách s žáky často zkoušíme celotřídní aktivity a diskuze. V našem komunitním kruhu má každý možnost vyjádřit svůj postoj. Nebojíme se pohybových technik, ani těch, při kterých žáci kreslí či píší svoje myšlenky. Mezi oblíbené aktivity řadíme ty pohybové, které mohou pomáhat k vybití nebo nabití energie, ale i k odlehčení atmosféry a zábavě.

  Ve všech třídách se nám pracuje velmi dobře, protože jsou žáci aktivní, většina si lehce pamatuje zadaná pravidla a bezprostředně reaguje v diskuzích. Stejně tak spolupráce s třídními učiteli je vždy efektivní, protože své žáky znají a mají zájem o to, aby jim bylo v kolektivu dobře. My lektoři pocházíme z Dolního Lánova a Vrchlabí, takže se na návštěvy základní školy vždy těšíme. Prostředí tříd i zázemí pro žáky na chodbách vnímáme jako nadstandardní, stejně jako vstřícný a partnerský přístup k nám ze strany vedení. Zároveň jsme velmi rádi, že se můžeme s třídními kolektivy potkávat osobně. Vnímáme na jednotlivcích tlak a náročnost současné pandemické situace i následky distanční výuky v minulém školním roce. Proto se snažíme víc než kdy jindy být tady a teď, pomáhat zmírňovat obavy a normalizovat pocity žáků. Sami žáci se nás i daný program nebojí hodnotit ve zpětné vazbě, případně formulovat svoje nespokojenosti. Vidíme smysl i v dlouhodobosti, kterou se podle zásad primární prevence snažíme budovat. Děkujeme základní škole Lánov za možnost být pro žáky oporou a dalším zdrojem, který mohou ve svém životě využít.

 Mgr. Alena Tmejová
 Externí lektorka Centra primární prevence Královéhradeckého kraje Semiramis z.ú.

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy