Plavecký kurz

tisknout

11. 6. 2024

   Plavání je jednou z nejdůležitějších dovedností, které si děti mohou osvojit. Plavecká akademie ve Vrchlabí nabízí plavecký kurz určený žákům základních škol, kde se děti nejen učí základní techniky plavání, ale také rozvíjejí svou fyzickou zdatnost a užívají si spoustu zábavy v bazénu.

   Během kurzu se děti naučily dvě hlavní plavecké techniky: prsa a znak. Prsa jsou jednou z nejstarších a nejzákladnějších plaveckých technik, která je ideální pro začátečníky díky své jednoduchosti a efektivitě. Znaku se děti učí pro jeho technickou náročnost a potřebu koordinace. Obě techniky jsou základem, na kterém mohou děti stavět, pokud se rozhodnou věnovat plavání i nadále.

   Plavecký kurz byl navržen tak, aby dětem umožnil postupné osvojení všech důležitých aspektů plavání. Instruktoři kladli důraz na správné dýchání, polohu těla a koordinaci pohybů. Děti se naučily, jak se efektivně pohybovat ve vodě, což zahrnovalo správný kop nohou a pohyby paží. Důraz byl kladen také na bezpečnost ve vodě, což bylo nezbytné pro jejich sebejistotu a klid rodičů.

   Aby byl kurz nejen poučný, ale také zábavný, byly pořádány různé závody a hry ve vodě. Tyto aktivity motivovaly děti ke zlepšování svých schopností a učily je zdravé soutěživosti. Každé dítě mělo možnost se zúčastnit a porovnat své výsledky s ostatními, což je skvělý způsob, jak si uvědomit své pokroky a identifikovat oblasti, na kterých je potřeba pracovat.

   Plavecký kurz pro žáky je vynikající příležitostí, jak dětem poskytnout základní plavecké dovednosti, které jim budou sloužit po celý život. Díky odbornému vedení, modernímu vybavení a zábavnému přístupu se děti nejen naučí plavat, ale také si vytvoří pozitivní vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu.

Šedivá, AI

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:40 přestávka

 • 8:40-9:25 2. hodina

 • 9:25-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

ISIC Školák

 • Žákovský průkaz ISIC Školák

Partner školy