Projektový den - Základní podmínky života na Zemi

6. 2. 2020, 08:31

  Dne 29. ledna byla na naší škole uskutečněna malá školní konference v rámci druhého tematického dne o planetě Zemi, tentokrát na téma základní životní podmínky. Konference se zúčastnil celý druhý stupeň naší základní školy, a to v nových prostorách za využití auly. Žáci zde aktivně vystupovali se svými příspěvky, a vzájemně se tak obohacovali o další informace k danému tématu. Jako první přednášeli žáci 6.B o znečišťování moří a oceánů. Zaměřili se zejména na plasty, kterými je v současné době naše planeta zamořována. Na znečištění vody navázala 8.A se svojí prezentací o principu fungování čističky odpadních vod a využila svoje postřehy z absolvované exkurze v ČOV v Lánově. Slova se poté ujala 8.B, která tak doplnila téma čističek ze zcela opačného pohledu. Jejich příspěvek se jmenoval vodní drama. Žáci se dozvěděli o fosfátech, hormonech  či biocidech (např. Savo), které nemá šanci běžná čistička z vody vyčistit. 8.B na těchto látkách vysvětlila, jak nepříznivě působí na životní prostředí, a to včetně člověka. Třída 6.A zaujala posluchače svým smutným příběhem s názvem Voda pro růže. Žáci se dozvěděli, jaká je pravda o pěstovaných růžích v Africe a za jakých otřesných podmínek tamní obyvatelstvo pracuje a pěstuje pro nás nejen růže. Ekologicky depresivní témata byla vystřídána vlastními videospoty o chemických pokusech, které třída 8.B odprezentovala za účasti komentátorů Michala Jindřiška a Katky Kordové. Žáci měli možnost zhlédnout pokusy na téma utopená svíčka, detekce oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu, přeměna vody ve víno, var vody při nižší teplotě než 100°C, hoření hořčíku pod vodou, nebezpečné vodní hrátky se sodíkem, Titanic, rozlišení měkké a tvrdé vody a důkaz kyslíku žhnoucí špejlí. Třída 7.B se pustila do tématu s názvem Zelená poušť. Svou prezentací nás seznámila o problému kácení pralesů a pěstování palmy olejné. Naši mazáci z 9. ročníku se před publikem zdrželi nejdéle. Povídali o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie, dále pak o absolvovaném tříhodinovém programu lektorů z Ekocentra v Horním Maršově (aktivní výstup Kristýnky Tomíčkové a Báry Janatové). Jejich simulační hra s názvem „U nás v Podnebíně“ třídu zaujala. Vyzkoušeli si na ní, jaké je to stát se zástupci obce a rozhodovat o investicích do adaptačních opatření na dopady dané klimatické situace. Zároveň se seznámili s fungováním obecního rozpočtu.  Jejich vystoupení bylo zakončeno shrnutím v podobě výtvarného díla Aničky Havlíčkové, která ztvárnila klimatické změny tzv. „Stromem“. Anička Strnadová pak nečekaně zastoupila nemocného Samuela Mikáska (autor prezentace) a odprezentovala jeho příspěvek „Nedivme se, že je sucho“. Podklady k jeho práci byly čerpány hlavně z přednášky pana doc. RNDr. Jana Pokorného z Přírodovědné fakulty UK. Třída 7.A ukončila konferenci působivým ztvárněním Červené knihy s názvem „Bestiář“ . Jejich zpracování bylo pro většinu přítomných dojemné. Obrazovou prezentaci ohrožených druhů zvířat doprovázely tóny klavíru a violoncella včetně zhasínání svíček v podobě jejich životů. Je nutné podotknout, že žáci odvedli kus práce. K tématům přistupovali zodpovědně, což bylo vidět na kvalitě proběhlé školní konference.

 

 Fotodokumentaci z projektového dne najdete ve fotogalerii.

Mgr. Jana Ryndová

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina