Rozhodnutí o přijetí do MŠ

tisknout

2. 6. 2020, 00:00

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

přijímá k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

v Základní škole a Mateřské škole Lánov, okres Trutnov

uchazeče s těmito registračními čísly:

 

1/2020                2/2020                          3/2020                4/2020

5/2020                6/2020                          7/2020                8/2020

9/2020                10/2020                       11/2020              12/2020

13/2020              14/2020                       15/2020              16/2020

17/2020             

 

 

 

 

V Lánově dne 2. 6. 2020

Mgr. Radmila Koniková

Ke stažení

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina