Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

tisknout

27. 4. 2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve správním řízení

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

přijímá k základnímu vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Lánov, okres Trutnov

uchazeče s těmito registračními čísly:

C14UC                      I79RB                       R8FCE              AJWCW

F8R7Q                      ZM7BY                     SZZ77               NCFMR

E30X5                       WAM7I                    8L6BN             ZM7NN

2LPBP                       IS56Y                        NWA8R           WI80D

72E11                       4K0EP                       ZSL9V              63FP5

7GMLR                     64D08                      ZHHYH            XC826

E9AJM                      VB2I2                       8VQ23             36L9C

VRFRH                      ZS68E                       VGR3N            5VA62

2TAXB                     

Počet přijatých uchazečů:     33
Počet odkladů:                         4
Počet nepřijatých uchazečů:    0

 

Blahopřejeme a těšíme se na Vás!

Plánovaná schůzka rodičů budoucích prvňáčků „Zápis po zápise“ bude 22. června 2022.
Přesný čas a místo obdrží rodiče e-mailem do konce května 2022.

V Lánově dne 27. 4. 2022

Koniková Radka

Ke stažení

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy