U nás v Podnebíně

19. 12. 2019, 10:33

U nás v Podnebíně..

,,Představte si, že žijete v obci, která se nachází v regionu Podnebín, v údolí řeky Bregy. Lidé jsou tu vcelku příjemní a pohostinní. Co jim však začíná dělat starosti je měnící se podnebí. Donedávna byli zvyklí na pravidelné střídání čtvero ročních období s teplým létem a tuhou zimou, jež přinesla dostatek srážek. Během posledních několika let se však tento zaběhlý vzorec začal měnit. Během léta dosahuje teplota vyšších hodnot a klesá počet dnů, kdy prší. Množství srážek sice razantně neubývá, dochází však k nárůstu jejich intenzity. To znamená, že během roku neprší tak často jako dříve, což výrazně zvyšuje riziko sucha a nedostatek vody.”

Takovouto situaci nezažívají jen obce ve smyšleném regionu Podnebín, ale i skutečné obce v České republice. Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématem, změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému, a tedy omezit produkci skleníkových plynů, neméně důležité je však i umět se přizpůsobit dopadům klimatické změny, protože některé z nich jsou nyní nevyhnutelné. Adaptace, tedy proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému klimatu a jeho účinkům, je potřebná v mnoha oblastech a není jednoduchá. Jednou z oblastí jsou např. obce a města. Je důležité, aby adaptačním strategiím a opatřením rozuměli nejen zástupci samosprávy, ale také občané měst, a vnímali význam financování těchto opatření.

Využili jsme proto nabídky Střediska ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově a pozvali je 18. prosince k nám do školy, aby představili žákům 9. ročníku simulační hru s názvem „ U nás v Podnebíně“. Žáci se při ní stali zástupci obcí a každý rok je čekalo  rozhodování, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté sledovali, jestli jim zvolené opatření pomůže vyrovnat se s dopady klimatické situace daného roku. Ve hře se žáci seznámili nejen s klimatickými dopady a možnými opatřeními, ale částečně také s fungováním obecního rozpočtu. Cílem hry bylo představit žákům, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na negativní dopady klimatických změn.

 

Mgr. Jana Ryndová

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina