Výlet do History parku a na horu Říp

22. 4. 2018, 21:02

    Dne 4. dubna se 4. A, 4. B a část 5. třídy vydaly do History parku v Ledčicích. Rozdělili jsme se do skupin a průvodci nám přiblížili, jak žili lidé v pravěku. Mohli jsme si vzít do ruky modely pravěkých zbraní, obdělávali jsme půdu jako první zemědělci, zaseli jsme si obilí. Také jsme si vyzkoušeli mletí obilí jen pomocí kamenů, brousili jsme pravěké zbraně. Na závěr jsme se proměnili v archeology a dozvěděli jsme se, jak se pracuje na vykopávkách.

    Potom jsme se přesunuli do obce Vražkov a rozdělili jsme se do 7 skupin. Každá skupina měla za úkol vyjít na horu Říp a cestou hledat místa, která byla zachycena na pracovním listu. Po správném seřazení obrázků jsme mohli vyluštit tajný vzkaz. Odměnou za vynaloženou námahu byl krásný výhled do krajiny a prohlídka rotundy Sv. Jiří a Vojtěcha. Pak už jen zbývalo sejít dolů k autobusu a dojet zpátky do Lánova. To se nám podařilo a po osmé večer jsme se rozloučili před školou.

Jana Reilová

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.