Zahradní slavnost - pozdrav č. 1

tisknout

6. 6. 2022

Zahradní slavnost

   Květen a červen – měsíce věnované tématu RODINA (SOUROZENEC, VZÁJEMNÁ ÚCTA, POMOC, LÁSKA, BEZPEČÍ…).

 1. 6. 2022, symbolicky na Den dětí, vyvrcholilo naše celoroční školní téma „My a lidé okolo nás“.

   Přes počáteční obavy z počasí se ve tři hodiny odpoledne otevřela brána „Zahradní slavnosti“. Do areálu školy i školní zahrady přicházeli žáci v doprovodu rodičů, sourozenců, prarodičů i příbuzných. Zaměstnanci školy připravili na stanovištích bohatý program. Rodinný tým si mohl vyzkoušet své dovednosti, schopnost spolupráce i tvořivosti. Za svou šikovnost, ale hlavně za čas, který si členové rodiny na sebe udělali, si každá rodina odnesla medaili a diplom.

   Hlavní budovu zdobily rozmanité obrázky našich žáků. V Polytechnickém centru probíhala krásná výstava umělců, kteří malují trošku jinak. Pod záštitou nakladatelství UMÚN z Liberce přijela výtvarnice Michaela Žumárová a pan Tomáš Janoušek, který ukázal, jak tvoří své obrazy. Děkuji paní Janě Fialové i panu Vladimíru Linkovi (zástupci UMÚN) za instalaci výstavy a nádherný zážitek.

   Na pódiu se vystřídaly se svým bohatým programem děti z Mateřské školky i ze Základní školy. Zpívalo se, hrálo, tančilo, recitovalo. Vystoupení zakončila zpěvem Nikola Bílá a Jaroch Votoček.

   Občerstvení tradičně a opět výborně zajistil pan Bach, majitel penzionu Baron. Patří mu moje dík za to, že sponzoroval občerstvení našich zaměstnanců, kteří se věnovali návštěvníkům.

   Doufám, že se Zahradní slavnost – odpoledne pro rodinu líbilo.

    Děkuji ještě jednou všem učitelům, pedagogům i nepedagogům za náročnou přípravu celé akce. Děkuji členům rodin za to, že přišli a udělali si na své děti čas. Věřím, že to byl pro všechny čas příjemně strávený.

Díky.

Koniková Radka

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy