Zahradní slavnost

tisknout

28. 6. 2024

   Ve středu 26. 6. 2024 proběhla tradiční Zahradní slavnost, která zakončila letošní celoškolní téma věnované Krkonoším – „Krkonoše křížem krážem“. Už před třetí hodinou odpoledne začali do areálu školy přicházet žáci v doprovodu svých rodičů, sourozenců, prarodičů i příbuzných. Pro všechny si zaměstnanci naší školy připravili rozmanitá stanoviště týkající se Krkonoš. Mohli si zasportovat, tvořit, poznávat, nebo dokonce ochutnávat. Po společném absolvování a navštívení všech stanovišť si každý mohl vyzvednout sladkou odměnu a účastnický list o absolvování stezky Krkonoše křížem krážem.

   Od půl čtvrté mohli také návštěvníci sledovat na pódiu vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ Lánov, která si pro ně společně s vyučujícími připravili a která byla opravdu vydařená. Mezi jednotlivými vystoupeními byla také vyhlášena „Cena ředitelky školy“, kterou si odnesli žáci za celoroční výbornou práci ve škole, prospěch, reprezentaci školy v různých soutěžích a olympiádách, účast na kulturních akcích pořádaných školou apod. Cenu si odnesli tito žáci:

   Schliegsbirová Rozálie, Zemanová Zuzana, Matyášová Ema, Kratochvílová Lucie, Slivková Mariana, Žecová Barbora, Schliegsbirová Nicol, Daňhel Jan, Máslová Tereza, Janata Tomáš, Juryk Kateryna, Waishauptová Veronika, Valešová Nikola, Pikorová Veronika, Lacušková Viktorie, Kavánová Izabela, Břicháček Jakub.

   Všem oceněným patří Velká GRATULACE.

   Po dalším bloku vystoupení byla vyhlášena celoroční sportovní soutěž „O krále Krkonoš“, kdy na žáky v tomto školním roce čekala každý měsíc nějaká sportovní disciplína.

Výsledky:

Děvčata 2. stupeň

 1. Natálie Nováková
 2. Bára Schejbalová
 3. Bára Najbrtová

Děvčata 1. stupeň

 1. Lucie Kratochvílová
 2. Zuzana Zemanová
 3. Ema Matyášová

Chlapci 1. stupeň

 1. Vitalii Tkachuk
 2. David Kaminskii
 3. Jan Malínský

Chlapci 2. stupeň

 1. Jiří Šedivý
 2. Artem Tkachuk
 3. Jakub Seifert

   Všem oceněným gratulujeme.

   Přítomní návštěvníci měli také možnost občerstvení, které tradičně a opět výborně zajistil pan Bach, majitel penzionu Baron. Tímto mu za nás patří velké díky.

   Doufáme, že se Zahradní slavnost vydařila a všichni, kteří ji navštívili, si ji užili a strávili tak krásné a příjemné odpoledne. Děkujeme ještě jednou všem učitelům, pedagogům i nepedagogům za náročnou přípravu celé akce.

Děkujeme

L. Spurný

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:40 přestávka

 • 8:40-9:25 2. hodina

 • 9:25-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

ISIC Školák

 • Žákovský průkaz ISIC Školák

Partner školy