Zápis do MŠ

tisknout

2. 5. 2022

Zápis do MŠ stanovila ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Lánov, okres Trutnov

v termínu od 2. 5. 2022 do 11. 5. 2022

Zápisy budou probíhat on-line bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Postup při zápisu do MŠ:

              1) Na webu www.zslanov.cz – aktuality – Zápis do MŠ od 2. 5. 2022

              2) Stáhnout a vytisknout „Žádost o přijetí do MŠ“ – dvě strany

              3) Vyplnit, zajistit potvrzení o očkování u dětského lékaře a podepsat.

                               Potvrzení o očkování nedokládá dítě – „předškolák“.

              4) Naskenovat nebo ofotit podepsanou žádost a potvrzení od lékaře.

              5) Odeslat zpět na email: mshornilanov@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky p. Černá na základě této odeslané žádosti:

1) Přiřadí Vašemu dítěti registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí.

2) Vyzve Vás telefonicky (emailem) ke schůzce v určitém dni a čase.

Na schůzku donést: Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • podepsanou „Žádost o přijetí do MŠ“ - originál
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce školy dne: 3. 6. 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí poštou.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo: 731 218 639

Martina Černá

Ke stažení

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy