Zápis do první třídy ZŠ

tisknout

31. 3. 2022

Organizace zápisu k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy, Lánov, okres Trutnov


Datum zápisu: 1. dubna 2022 – 8. dubna 2022

Místo zápisu: Zápisy do první třídy ZŠ budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Postup elektronického zápisu do první třídy pro rok 2022/2023 bude od poloviny března 2022 na webových stránkách školy.
Kritéria pro přijímání žáků:
Do základní školy budou žáci přijímáni podle následujících kritérií v uvedeném pořadí:
1) žáci, kteří mají trvalý pobyt, v případě cizince pobyt, v příslušném školském obvodu
K on-line zápisu do ZŠ v období od 1. do 8. dubna 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 8. června 2022.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду  8 червня 2022 року.

 Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu  8 červnja 2022 roku.

2) žáci, jež navštěvovali MŠ při ZŠ Lánov
3) žáci, jejichž sourozenec se v ZŠ vzdělává a v daném školním roce se dále vzdělávat bude
4) losování
Podle těchto kritérií bude ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Lánov, okres Trutnov postupovat při rozhodování o přijetí a umístění žáka k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Základní školu a Mateřskou školu, Lánov, okres Trutnov.

Předpokládaný počet žáků, které je možné přijmout: 36

 

 

Mgr. Radmila Koniková, ředitelka školy

Ke stažení

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy