Chemické pokusy v Klubu nadaných dětí

28. 11. 2019, 22:54

Věděli jste, že hořčík je osmý nejhojnější prvek v zemské kůře a jeho dostatečný obsah v potravinách je podmínkou správné funkce lidského organismu? Tento stříbřitě bílý, lesklý a poměrně měkký kov nám během našich pokusů v Klubu nadaných dětí hořel na vzduchu intenzivním plamenem za vzniku oxidu MgO a nitridu Mg3N2, čehož se kdysi využívalo ve fotografických blescích. Poté jsme si připravili 50% roztok ethanolu, do kterého jsme namočili bankovku, uchopili jej za roh do chemických kleští a zapálili. Bankovka ,,hořela“ modrým plamenem a po dohoření zůstala zcela neporušena. A jaké kouzlo jsme použili? Jak jistě víte, ethanol je těkavější než voda, a proto po zapálení hořely pouze páry těkavějšího ethanolu na povrchu bankovky, jelikož se rychleji uvolňují. Teplo, které se uvolilo při hoření ethanolu, bylo pohlcováno vodou. Vrstva vody na povrchu bankovky se vypařila, a tím se papír ochladil. Teplota papírových vláken tak nestoupla na zápalnou teplotu, takže jsme mohli neporušenou bankovku opět  použít. Následovaly další série chemických reakcí, při kterých jsme se všichni velmi dobře bavili, a získali tak mnoho zajímavých informací o světě kolem nás. Děkujeme paní učitelce Janě Ryndové.

Martina Skalková

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina