Dovybavení polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov

19. 5. 2020, 11:17

logo1.jpg (47 KB)                                                                                                                                logo1-1600.jpg (54 KB)
Projekt „Dovybavení polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011133

 

Projektový záměr řeší zlepšení stávající infrastruktury odborných učeben, a to pořízením ICT dovybavení v rámci přístavby budovy Polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov.

Pro zahájení výuky v odborných učebnách je třeba dovybavit tyto učebny informačními a komunikačními technologiemi (ICT vybavením), učebními pomůckami, které současný realizovaný projekt Polytechnického centra neobsahuje či jen v minimálním rozsahu. Pořízení obráběcích strojů, vybavení učeben PC (notebooky), projektory, 3D tiskárnou, výukovým SW a další technikou je v současné době nezbytné pro zkvalitnění výuky žáků v odborných předmětech.

Cílem projektu je vytvoření moderních prostor, které budou přístupny všem skupinám osob, v souladu se současnými trendy v základním vzdělávání v návaznosti na platnou legislativu ČR. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích dle IROP ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program. Ukončení fyzické realizace projektu se plánuje v roce 2019.

Mgr. Radmila Koniková

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina