"Pracujeme s nadanými dětmi na Lánovské škole"

5. 1. 2022, 10:26

V rámci projektu "Pracujeme s nadanými dětmi na Lánovské škole" bylo možné podpořit aktivity pro mimořádně nadané děti, které rozvíjely jejich specifické vzdělávací potřeby. Pedagogové připravovali činnosti zaměřené na rozvoj logického, technického i jazykového myšlení. Vznikly skupiny žáků, kteří měli možnost si z těchto aktivit vybírat dle svého zájmu. V této činnosti naše škola bude i nadále pokračovat.

Projekt byl podporovám Královehradeckým krajem.

Mgr. Radka Koniková, ředitelka školy

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy