Přírodní zahrada ZŠ Lánov

6. 9. 2022

přírodní-zahrady.jpg (123 KB)

 

Přírodní zahrada slouží jako živá učebna - žáci zde získávají nejen prostor pro učení základních dovedností a znalostí o pěstování plodin, ale dochází i k spojení mezi učební látkou a praktickými činnostmi „venku-ve světě“. Porovnání teorie s praxí, obrázek se skutečností, zapojení všech smyslů. Zahrada je místem i pro názorné či projektové vyučování klasických předmětů. Umožňuje propojit různé předměty, rozvíjet mezipředmětové vztahy. Péčí o zahradu se posiluje odpovědnost žáků, týmová spolupráce, pracovitost, aktivita, vztah k ochraně přírody i manuální zručnost. Kromě výuky jsou prostory zahrady využívány i pro mimoškolní činnosti (kroužky, setkávání žáků, rodičů a pedagogů) a relaxaci žáků.  

Fotogalerie: