Výzva 22

22. 8. 2018, 11:59

         stránky.jpg (54 KB) 

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov realizovala od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018 projekt s názvem „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Lánov, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000958“ s celkovým rozpočtem 1 049 800 Kč.
 

Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole.

 

Důležitou oblastí projektu také bylo usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Ke zkvalitnění výuky s možností zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) pomohly extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina