Přijímací zkoušky na SŠ - cvičné testy

tisknout

3. 2. 2021, 09:22

Informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na přijímací  zkoušky do maturitních oborů středních škol. 

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na  přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté  studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy,  které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro  zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách  v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci  InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů

Od 1. února 2021 jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019,  2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021

Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé  úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí,  protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným  hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém  případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu  v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením.  Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových  stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž  uvedeno. 

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také testy pro přípravu žáků na  maturitní zkoušky a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů,  vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi  nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol  a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize  UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS,  PIRLS).  

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo  Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet  vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel  zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy  (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti  v jednotlivých otázkách.

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina