Několik typů pro rodiče vycházejících žáků

2. 12. 2015

Několik typů pro rodiče vycházejících žáků (5. a 9. třídy):

 • osobní konzultace s výchovnou poradkyní (VP) po předchozí telefonické domluvě
 • vyčerpávající je portál www.infoabsolvent.cz
 • Atlas školství v elektronické i tištěné podobě je k dispozici u VP
 • žáci a žákyně devátého ročníku mají informace o aktuálních akcích a termínech na nástěnce výchovného poradenství.

Pomoci mohou také:

Školní psycholog
Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov - Úřad práce v Trutnově

Získávejte informace vždy jen u zodpovědných zdrojů!

2. 12. 2015, 22:29

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:40 přestávka

 • 8:40-9:25 2. hodina

 • 9:25-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

ISIC Školák

 • Žákovský průkaz ISIC Školák

Partner školy