Několik typů pro rodiče vycházejících žáků

2. 12. 2015

Několik typů pro rodiče vycházejících žáků (5. a 9. třídy):

  • osobní konzultace s výchovnou poradkyní (VP) po předchozí telefonické domluvě
  • vyčerpávající je portál www.infoabsolvent.cz
  • Atlas školství v elektronické i tištěné podobě je k dispozici u VP
  • žáci a žákyně devátého ročníku mají informace o aktuálních akcích a termínech na nástěnce výchovného poradenství.

Pomoci mohou také:

Školní psycholog
Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov - Úřad práce v Trutnově

Získávejte informace vždy jen u zodpovědných zdrojů!

2. 12. 2015, 22:29