Škola & praxe

2. 12. 2015, 22:19

Blíží se čas výběru střední školy, proto se žáci deváté třídy v rámci výuky VOLBY POVOLÁNÍ zúčastnili již několika akcí, které jim mají pomoci v důležitém rozhodování.

Spolu s výchovnou poradkyní navštívili SOŠ a SOU Trutnov, zúčastnili se BURZY ŠKOL, kde se mohli seznámit se zástupci škol nejen Královéhradeckého kraje.

S panem učitelem Vejnarem se podívali přímo do výroby a to v NKT Cables ve Vrchlabí.

Do února je čekají ještě další aktivity tohoto typu, např. návštěva praktického vyučování na SPŠ v Trutnově, zavítají samozřejmě také na prohlídku SOŠ ve Vrchlabí a budou pokračovat exkurzemi do výrobních závodů HYTOS a KRPA.

Budoucí školu si žáci musí vybrat do 15. března, kdy je termín odevzdání přihlášek. Pro žáky je také velice přínosné, pokud s rodiči navštíví dny otevřených dveří na vysněných školách.