Škola & praxe

2. 12. 2015, 22:19

Blíží se čas výběru střední školy, proto se žáci deváté třídy v rámci výuky VOLBY POVOLÁNÍ zúčastnili již několika akcí, které jim mají pomoci v důležitém rozhodování.

Spolu s výchovnou poradkyní navštívili SOŠ a SOU Trutnov, zúčastnili se BURZY ŠKOL, kde se mohli seznámit se zástupci škol nejen Královéhradeckého kraje.

S panem učitelem Vejnarem se podívali přímo do výroby a to v NKT Cables ve Vrchlabí.

Do února je čekají ještě další aktivity tohoto typu, např. návštěva praktického vyučování na SPŠ v Trutnově, zavítají samozřejmě také na prohlídku SOŠ ve Vrchlabí a budou pokračovat exkurzemi do výrobních závodů HYTOS a KRPA.

Budoucí školu si žáci musí vybrat do 15. března, kdy je termín odevzdání přihlášek. Pro žáky je také velice přínosné, pokud s rodiči navštíví dny otevřených dveří na vysněných školách.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina