Termínovka přijímacího řízení :-)

1. 2. 2021, 10:07

To podstatné o  přijímačkách na SŠ

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy).V tomto školním roce se konají jednotné přijímací zkoušky (cermat) nebo školní PZ. Je to dle MŠMT na rozhodnutí ředitelů SŠ, proto prosím sledujte kritéria přijímacího řízení na své vybrané škole. Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ (CERMAT testů) 2021
1. termín pondělí 12. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
2. termín úterý 13. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
1. termín: 12. května 2021 (středa), 2. termín: 13. května 2021 (čtvrtek)

Přehled důležitých milníků pro deváťáky ve školním roce 2020/21
do 1. 3. 2021 uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacích zkoušek

12. 4. 2021 první termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek (1.volba na přihlášce)

13. 4. 2021 druhý termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek (2.volba)

12. – 28. 4. 2021 termíny pro školní přijímací zkoušky (pracovní dny) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky i pro gymnázia se sportovní přípravou
28. 4. 2021 do tohoto data musí být CERMATem dokončeno centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předány školám.
Poté, co zpřístupní CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů.
Vyhlášení výsledků probíhá takto:
u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů
u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – po vyhlášení výsledků je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, podali odvolání.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

A. Křelinová

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina