Specifické vývojové poruchy učení

=

souhrnný název pro níže uvedené poruchy (vývojové: začínají se výrazně projevovat až v určitém vývojovém období, po pubertě mizí vs. možná rezidua).

Dyslexie

= porucha osvojování čtenářských dovedností, je nejčastější.

Dysgrafie

= porucha osvojování psaní, postihuje grafickou podobu písemného projevu, čitelnost, úpravu.

Dysortografie

= porucha osvojování pravopisu, osvojování a aplikace gramatických pravidel je postižena druhotně, z 95% se vyskytuje ve spojení s dyslexií.

Dyskalkulie

= porucha osvojování matematických dovedností.

Dyspraxie

= porucha, která postihuje osvojování, plánování a provádění volních pohybů.

Doporučení pro rodiče žáků se specifickými vývojovými poruchami učení:

 • pročtěte si důkladně doporučení pedagogicko-psychologické poradny;
 • věnujte se s dítětem domácí přípravě kratší dobu, ale pravidelně (při delším nárazovém učení dítě neudrží pozornost);
 • buďte důslední;
 • spolupracujte s vyučujícími;
 • povzbuzujte dítě, nenechte se odradit případným neúspěchem.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:40 přestávka

 • 8:40-9:25 2. hodina

 • 9:25-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

ISIC Školák

 • Žákovský průkaz ISIC Školák

Partner školy