Informace o webu

Základní informace

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.zslanov.cz (dále též jen Web) je Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov, se sídlem 543 41 Lánov 155, IČ: 70995079, zapsána v rejstříku škol a školských zařízení 1. 1. 2005 (IZO: 102578397), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Jako vlastníkovi nám náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na stránkách www.zslanov.cz, včetně textu, fotografií, multimediálního obsahu, grafiky a designu stránek, jakož i k dokumentům i dalším souborům, pokud jsou na tomto webu nabízeny ke stažení.

Práva a povinnosti návštěvníků se při používání těchto stránek řídí pravidly uvedenými v tomto dokumentu „Informace o webu“. Práva a povinnosti se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále též jen „uživatelé“). Uživatelé vyjadřují svůj souhlas s těmito pravidly a povinnostmi tím, že vstoupí na kteroukoli ze stránek Webu.

Technické informace o Webu

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML5, vizuální stránka prezentace s využitím CSS3. Web dále využívá scriptování na straně klienta pomocí JavaScriptu propojeného s technologií AJAX.

Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MIČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 4. 2. 2004).

Web je responzivní. Zobrazení stránek je přizpůsobeno pro všechny druhy zařízení (mobil, tablet, desktop).

Kódy třetích stran a cookies

Pro zdokonalení služeb využíváme data o návštěvnosti webu Google Analytics, která nám umožňují monitorovat návštěvníky webových stránek a porovnávat podrobné informace o aktivitě na našem webu.

Jako většina internetových stránek, i stránky www.zslanov.cz používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na tomto webu.

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Více informací najdete na:

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Ochrana osobních údajů

Správce „Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov“ si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a dělá vše proto, aby vaše sdělené osobní údaje u něj byly v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále též jen „ZOOÚ“), a o změně dalších zákonů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen GDPR). Více o zpracovávání osobních údajů naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

Informace o autorovi webu

Stránky www.zslanov.cz realizovala a spravuje firma apreal.

Dynamickou správu obsahu umožňuje redakční systém Karel CMS.

Kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy, informace o problémech se zobrazováním těchto stránek nebo pokud si myslíte, že společnost Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov zásady výše uvedené nedodržela, prosím zasílejte na adresu správce info@zslanov.cz. V případě oprávněnosti vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete se obrátit také na našeho tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů; můžete jej kontaktovat prostřednictvím naší školy, kdy do Vaší zprávy, prosíme, uveďte: "K RUKÁM POVĚŘENCE".