Prostřední Lánov

Platby MŠ

Variabilní symbol
je osobní číslo díděte.

Specifické symboly pro platbu školného:

210xx 210 = MŠ PL
2 = školné
10 = středisko
01—12 = měsíc

Trvalým příkazem uveďte specifický symbol 210.


Pokud nebude u platby uveden specifický a variabilní symbol, bude platba vrácena jako neidentifikovatelná a u organizace nebude vedena.

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Provoz Prostřední Lánov

  • 6.30-16.30