Školní družina

Platby ŠD

Platba za 1. pololetí
1.-30. září

Platba za 2. pololetí
1.-28. února

Platba za školní družinu se hradí na účet:

KB č. 107-6203510227/100

550 Kč / 5 měsíců

Specifický symbol: 3

Variabilní symbol: osobní číslo dítěte


Pokud nebude u platby uveden specifický a variabilní symbol, bude platba vrácena jako neidentifikovatelná a u organizace nebude vedena.

Provoz družina

  • 6.30-7.30 Ranní družina

  • 11.25-17.00 Odpolední družina

  • Upozornění: V pátek je odpolední družina pouze do 16.00 hod.