Budova B

Platby MŠ

Variabilní symbol
je osobní číslo díděte.

Specifické symboly pro platbu školného:

211xx 110 = MŠ HL
2 = školné
11 = středisko
01—12 = měsíc

Trvalým příkazem uveďte specifický symbol 211.


Pokud nebude u platby uveden specifický a variabilní symbol, bude platba vrácena jako neidentifikovatelná a u organizace nebude vedena.

Provoz Budova B

  • 6.30-16.30