Lánovák

Cíl projektu

Komunitní život v Krkonoších je podpořit osoby pečující o děti do 15 let a osoby v postproduktivním věku. K podpoře dojde dvěma klíčovými aktivitami zřízením provozu komunitních dětských klubů včetně komunitních táborů a vytvořením pozice komunitního pracovníka na zajištění aktivit pro osoby v post produktivním věku a mezigenerační aktivity.


První aktivitou bude doplněna nedostatečná kapacita stávajících družin a druhou aktivitou dojde k posílení společenských vazeb.

Projekt je podpořen díky financování programu Operační program zaměstnanost plus s číslem projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000155. Žadatel MAS Krkonoše, partner s finančním přispěním EDDA, z.ú. Realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025.

Provoz Lánovák

  • 6.30-7.50 Ranní Lánovák

  • 12.20-17.00 Odpolední Lánovák

  • Upozornění: V pátek je odpolední klub pouze do 15.00 hod.

Partneři

  • EDDA: edukace didaktika dialog alternativa
  • Místní akční skupina Krkonoše, z. s.