Pronájem školních prostor

Tělocvična - pronajímání

Ceník

Veřejnost

 • Celá hala (1 hodina): 400 Kč
 • 1/2 haly (1 hodina): 300 Kč

Oddíly TJ Lánov

 • Celá hala (1 hodina): 300 Kč
 • 1/2 haly (1 hodina): 200 Kč

Oddíly dětí – kopaná, atletika

 • 150 Kč / 1 hodina

Posilovna

 • 50 Kč / max 3 osoby

Základní pravidla: (více ve smlouvě o pronájmu)

 • Vstup do haly pouze v čisté sálové obuvi
 • Pohyb pouze ve vymezených prostorách
 • Používání nářadí dle dohody
 • Dodržování pořádku v hale i v přilehlých prostorách

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:40 přestávka

 • 8:40-9:25 2. hodina

 • 9:25-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

ISIC Školák

 • Žákovský průkaz ISIC Školák

Partner školy