SOVIČKY a MěVak Vrchlabí

tisknout

21. 6. 2022, 20:09

Exkurzí do ,,Čistírny odpadních vod,, jsme navázali na návštěvu ,,Úpravny vody,, v Herlíkovicích. Řídili jsme se přísnými bezpečnostními pravidly a exkurze proběhla dle pana vedoucího provozu Zdeňka Satura na výbornou. Každé město má svůj kanalizační řád. Lidé by měli vědět, co nepatří do kanalizace. Dříve jsme moc nepřemýšleli o tom, kam použitá voda teče. Teď jsme to zjistili a určitě se budeme řídit informacemi, které jsme se dozvěděli. Je to vlastně velký komfort, že můžeme kdykoli pustit vodu, použít ji a zase vypustit. Prošli jsme si opravdu celý areál a viděli jsme všechny stroje a zařízení.

Už víme, že díky moderním technologiím a odborné práci vracíme do přírody vodu, která ponese dál užitek.
Návrat zpět do MŠ jsme si zpříjemnili krásnou procházkou. Všem dětem udělujeme velikou pochvalu.

Poláková Rozálie

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Provoz Budova B

  • 6.30-16.30