Výlet do Afriky-bubnování

25. 2. 2020, 19:32

S dětmi si odnášíme krásný zážitek z bubnování na indiánské bubny. Poznaly jsme také tradiční i netradiční hudební nástroje, relaxační zvuky ke zklidnění a ztišení, písničky s kytarou a využily jsme i hru na tělo. Děti s nadšením spolupracovaly a moc si dopolední hudební program užily!

Rozálie Poláková

Provoz Horní Lánov

  • 7.00-16.00