Šablony I OP JAK

tisknout

2. 2. 2024

PROJEKT

Šablony I OP JAK - zlepšení kvality výuky v ZŠ a Mš Lánov

Cílem projektu je podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

V letošním školním roce 2023/24 probíhají ve školní družině opět projektová odpoledne.

Některá jsou zaměřená na zážitkovou pedagogiku a uměleckou gramotnost dětí. Zahrnují různé výtvarné techniky na zlepšení jemné motoriky a rozvoj fantazie. Kromě kreslení, děti vyráběly z nasbíraných přírodnin, dlabaly a zdobily dýně, tvořily na Mikuláše a v neposlední řadě zhotovily krásné věci na "Vánoční trhy" v naší škole.

Další bylo například projektové odpoledne "Bezpečné cesty", kde byly děti seznámeny s dopravní situací v obci a základními pravidly silničního provozu. Poznávaly dopravní značení a formou hry s učily, jak se bezpečně pohybovat v každodenním provozu.

V rámci projektu vzdělávání pro udržitelný rozvoj jsme si udělali zábavné odpoledne "Třídíme odpad". Při procházce obcí děti hledaly kontejnery na tříděný odpad a zjišťovaly, jak se správně zbavovat nepotřebných věcí. Stejně tak i na obou budovách naší školy, kde se na správné třídění klade velký důraz.

Také se děti dotkly i historie naší obce, když podle mapy hledaly kašnu v areálu vodárenské společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a získané prostředky budou použity na dovybavení školní zahrady novými prvky pro děti. Další finance budou použity například na zážitková odpoledne od jiných organizací, které pořádají akce pro děti.

 

 

Nová

Provoz družina

  • 6.30-7.30 Ranní družina

  • 11.25-17.00 Odpolední družina

  • Upozornění: V pátek je odpolední družina pouze do 16.00 hod.