Přihláška do ŠD

4. 6. 2020, 10:32

Prosíme rodiče o vyplnění a vrácení přihlášky do školní družiny na školní rok 2020/2021.

Žáci, kteří chodí do školy mají přihlášku u sebe, ostatní ji dostanou od třídních učitelů s úkoly.

Prosíme rodiče žáků, kteří nechodí do školy, aby vyplněnou přihlášku vhodili do krabice u hlavního vchodu budovy „B“.

Poměrná částka platby za školní družinu ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, bude odečtena z platby na první pololetí 2020/2021.

Děkujeme za spolupráci, vychovatelky ŠD.

Ke stažení

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Provoz družina

  • 6.30-7.30 Ranní družina

  • 11.25-17.00 Odpolední družina

  • Upozornění: V pátek je odpolední družina pouze do 16.00 hod.